Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Code tìm kiếm, thêm , sửa ,xóa trong VB.NET

Code tìm kiếm, thêm , sửa ,xóa trong VB.NET
Xin giới thiệu với các bạn mới làm quen với VB.NET thì đây là một ví dụ nhỏ demo kết nối CSDL Access và SQL để các bạn tiện so sánh 2 cách.
Kết nối SQLKết nối Access :Tác giả : Nguyễn Trọng Luân

Nguồn: Sưu tầm

2 nhận xét: