Thứ Hai, ngày 07 tháng 6 năm 2010

Code - Chương trình quản lý sinh sinh viên - VB.NET

Code - Chương trình quản lý sinh sinh viên - VB.NET
Đây là chương trình quản lý sinh viên viết bằng VB.NET kết nối với CSDL SQL.dung lượng:6.45MB
Giao diện chính của chương trình:

Các menu chính của chương trình:
Hệ thống :
- Kết nối CSDL
-Ngôn ngữ :Tiếng anh, tiếng viêt.
- Định dạng
Tác vụ :
- Thêm lớp mới
- Xoá lớp
- Xem thông tin về lớp
- Xem thông tin về sinh viên
- Xem thông tin về giáo viên
...
Thông tin:
- Về nhà trường
- Về tác giả
- Về chương trình
Giúp đỡ
Các tính năng khác
-Dos
-Internet...
Xem CSDL:
-Bảng sinh viên
- Bảng lớp
- Bảng giáo viên
....
Nhập dữ liệu
- Bảng sinh viên
- Bảng lớp
- Bảng khoa
...
In CSDL

Giao diện:


Các bạn tải nguồn tại mục Download.

3 nhận xét: