Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Code - Quản lý nhập hàng theo đơn đặt hàng - VB.NET

Code - Quản lý nhập hàng theo đơn đặt hàng - VB.NET
Chương trình này xây dựng nhằm phục vụ công việc quản lý kinh doanh tại cửa hàng vật liệu xây dựng bao gồm :
- Quản lý đặt hàng
-Nhập xuất hàng theo đơn hàng
- Quản lý thu chi
- Quản lý tồn kho

Đề tài này được phân tích theo hướng đối tượng UML, cài đặt trên VB.NET SQL Server 2000, Crystal Report 9
Tài liệu bao gồm đầy đủ mã nguồn và tài liệu phân tích thiết kế kèm theo , dung lượng 2.92MB
Đề tài này do Nguyễn Văn Nam - Khoa công nghệ thông tin - Trường DDHDLVH  thực hiện

Các bạn vào Download để tải về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét